Što nudimo

Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji

Uz stručno vodstvo sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari cestom i željeznicom, Darka Pintarića, mag. ing. prometa, PMP® i tima stručnjaka iz navedenih područja nudimo Vam kvalitetnu i stručnu suradnju temeljem Ugovora o poslovno tehničkoj  suradnji u kojem su navedene usluge koje nudimo uz moguće dogovore.

Kao davatelji usluga obvezujemo se izvršavati zadaće u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N.,  br. 97/93) i zadaće u skladu s odredbama Priloga A i B ADR-a (Međunarodnog sporazuma o prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu), u potpunosti ili djelomično, prema dogovoru:

 • obavljanje poslova sigurnosnog savjetnika prema ADR i/ili RID Sporazumu,
 • praćenje propisa, koji uređuju vrstu i način prijevoza opasnih tvari po izboru korisnika usluga,
 • praćenje provedbe odredaba navedenih propisa,
 • provjeru pravilnosti označavanja tereta – vozila,
 • savjetovanje pri nabavi prijevoznih sredstava i potrebnim zahtjevima za njih,
 • provjeru opreme i postupaka u svezi utovara, prijevoza i istovara opasnih tvari,
 • podrobno i redovito interno osposobljavanje svih zaposlenih i vođenje evidencije o tom,
 • priprema i izrada podrobnih uputa o postupanju pri nesrećama s opasnim tvarima,
 • izvršenje primjerenih mjera za sprječavanje nesreća kao i većih kršenja propisa,
 • prikupljanje podataka i izrada izvješća o mogućim nesrećama,
 • provjera posjedovanja uputa o radnom postupku i sigurnom radu svih dionika u svezi opasnih tvari,
 • uvođenje mjera kojima se poveća svijest o riziku pri utovaru, prijevozu i istovaru opasnih tvari,
 • određivanje i izvođenje postupaka provjere s kojima se osigurava sigurnost opasnih tvari,
 • priprema i izrada godišnjeg izvješća, koje mora sadržavati najmanje podatke o količinama prevezenih opasnih tvari po klasama i podatke o izvanrednim događajima odnosno nesrećama s opasnim tvarima.
 • pružanje savjetodavnih usluga pri žalbama i pravnim postupcima u svezi prijevoza opasnih tvari.