ZIRS promet d.o.o.

Obavljanje poslova vezanih uz sigurnost pri prijevozu tereta i putnika u cestovnom i željezničkom prometu

Novosti

NAJAVA – OSPOSOBLJAVANJE KOD 95

Naredni tečaj za osposobljavanje za KOD 95 počinje 3. veljače 2020.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

VAŽNO

Danom 01.01.2019. godine postaju važeće izmjene i dopune Međunarodnog Sporazuma o prijevozu opasnih tvari u cestovnom (ADR), željezničkom (RID) i prijevozu unutarnjim plovnim putovima (ADN) s prijelaznim razdobljem koje isječe 01.07.2019. godine.