Kako bismo unaprijedili i olakšali Vaše poslovanje osnovali smo tvrtku ZIRS-promet d.o.o. koja u suradnji s tvrtkama ZIRS d.o.o. i ZIRS-učilište obavlja poslove vezane uz sigurnost pri prijevozu tereta i putnika u cestovnom i željezničkom prometu te formalna i neformalna osposobljavanja i usavršavanja svih dionika prijevoza, pružanja stručnih, savjetodavnih i pravnih usluga pri navedenim prijevozima, s posebnim naglaskom na prijevoz opasnih tvari.

Timom stručnjaka iz navedenih područja uz stručno vodstvo mr. sc. Ivice Mekovca nudimo Vam kvalitetnu i stručnu suradnju temeljem Ugovora o poslovnoj  suradnji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voditelj stručnih osposobljavanja
mr. sc. Ivica Mekovec
Ivica Mekovec rođen je 1961. godine u Zagrebu. Na Fakultetu prometnih znanosti, smjer cestovni promet, diplomirao je 1986. godine s temom konstrukcije vozila za prijevoz opasnih tekućina nakon čega je na istom fakultetu 2001. godine stekao zvanje Magistar znanosti s radom „Strategija prijevoza opasnih tvari na tlu RH“. Od 1986. godine u Centru za vozila Hrvatske radio je u Odjelu za ispitivanje vozila prijevoz opasnih tvari do 2006. godine. U Ministarstvu nadležnom za promet radi na mjestu voditelja odjela za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari i kao inspektor cestovnog prometa za prijevoz opasnih tvari od 2005. do 2017. godine. Sada obavlja funkciju tehničkog direktora u APK Kljajić d.o.o. Član je Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Tijekom radnog vijeka obrazovao se za nadzornika tehničke ispravnosti vozila, za sigurnosnog savjetnika pri prijevozu opasnih tvari cestom i željeznicom prema ADR i RID, završio je osposobljavanje za ispitivanje i preglede kočionih sustava na cestovnim vozilima, vagonima i lokomotivama te je završio pedagoško psihološku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu. Tijekom rada aktivno sudjeluje u osposobljavanjima, stručnim i znanstvenim skupovima i edukacijama svih sudionika u prometu na cesti i željeznici s naglaskom na prijevoz opasnih tvari. Autor je četiri stručne knjige o prijevozu opasnih tvari i koautor na priručnicima i biltenima te ima objavljeno preko 40 stručnih i znanstvenih radova područja prometa.
Direktor
Mile Žunić, dipl. ing.
Mile Žunić rođen je 1954. godine u Slivnici pored Zadra. Diplomirao je na Fakultetu prometnih znanosti, smjer cestovni promet te je završio pedagoško psihološko obrazovanje na Učiteljskoj akademiji. Od 1974. do 1987. radio je u G.P. Hidroelektri u Zagrebu, nakon čega se zapošljava u Zavodu za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. (ZIRS) gdje radi kao tehnički direktor sve do danas, a od 2002. godine obavlja i dužnost ravnatelja Zirs učilišta. U Zirs učilištu je ujedno bio i predavač iz predmeta prijevoz opasnih tvari, transportni strojevi, građevinski strojevi i specijalizacija iz zaštite na radu, dok je na Visokoj školi za sigurnost na radu predavao zaštitu pri uporabi strojeva, uređaja i alata.

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti u prometu d.o.o. 

Ulica grada Vukovara 68, p.p. 912, 10 001 Zagreb

Regist. Trgovački sud u Zagrebu, br. 081108327

OIB: 38383572491

Erste&Steiermaärkische bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka

IBAN: HR2324020061100842623

Temeljni kapital: 21.000,00 kn

Direktor: Mile Žunić