Opasne tvari i robe 2019

OPASNE TVARI I ROBE 2019

STRUČNI SEMINAR O SIGURNOSTI PRIJEVOZA I RUKOVANJA OPASNIM TVARIMA I ROBAMA

12. STUDENI 2019. ZAGREB

HOTEL ANTUNOVIĆ****

(Dvorana Beethoven A)

Uz pismo potpore Predsjednice Republike Hrvatske gospođe Kolinde Grabar Kitarović

 Uz pismo razumijevanja važnosti tematike seminara Predsjednika Hrvatskog Sabora 

Uz pokroviteljstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

ORGANIZATOR

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti u prometu d.o.o.

Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb
Tel. +385 (01) 647 20 90
Fax. +385 (01) 611 98 12
e-pošta:
promet@zirs.hr
www.zirs-promet.hr
OIB: 38383572491
Erste&Steiermarmärkische bank d.d., Rijeka,
IBAN: HR2324020061100842623
POZIV NA BROJ: 00 (OIB tvrtke/sudionika)

PREDSJEDNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA

mr. sc. Ivica Mekovec
Tel. +385 (099) 6874562
ivica.mekovec@zirs.hr

UZ POKROVITELJSTVO I POTPORU

Vrijeme


TEME


8:15-9:15
PRIJAVA SUDIONIKA

9:15-9:30
POZDRAVNI GOVORI

9:30
Usklađenost odredaba Sporazuma u svezi prijevoza opasnih tvari država potpisnica Sporazuma (mr. sc. Saša Vlakić, Ministarstvo mora, prometa I infrastrukture)

9:45
Usklađenost i provedba tehničkih i operativnih postupaka u svezi prijevoza opasnih tvari (mr. sc. Ivica Mekovec, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti u prometu)

10:20-11:00
STANKA ZA KAVU

11:00
Tehnička sigurnost pri prijevozu opasnih tvari (mr. sc. Krunoslav Ormuž, Fakultet strojarstva I brodogradnje)

11:15 
Prepravke na vozilima za prijevoz opasnih zbog povećanja sigurnosti (Tomislav Friganović, CVH)

11:30
Saniranje mjesta neželjenih događaja s opasnim tvarima (Drago Pintarić, Eko blic)

11:45
Materijalna sigurnost pri prijevozu opasnih tvari (Mario Mamić, Croatia osiguranje)

12:00
Korporativna sigurnost tvrtki u sustavu prijevoza opasnih tvari (Robert Kralj univ. spec. crim., Centar poslovne sigurnosti)

12:15
Obveze i dužnosti dionika pri prijevozu opasnih tvari (doc.dr.sc. Luka Novačko Fakultet prometnih znanosti)

12:30-13:30
POSLOVNO HLADNO TOPLI BUFFET

13:30-15:00

 

 

 

 

 

 

PANEL
PRIJEVOZ OPASNIH TVARI I ROBA
MNOGO PITANJA MALO ODGOVORA
 • Kako prevoziti opasne tvari s izuzećima
 • Pravci prijevoza opasnih tvari
 • Kako prevoziti opasne tvari s drugim robama bez problema
  Moderator: doc .dr. sc. Rajko Horvat, Fakultet prometnih znanosti

 

O stručnom seminaru

Republika Hrvatska, članica Europske Unije, dokazala je i nadalje pokazuje sveobuhvatno zanimanje za procese društvene i gospodarske prilagodbe i primjene svih zakonodavnih, stručnih i praktičnih odredbi vezanih uz sigurnost prijevoza tereta, a posebice sigurnosti prijevoza i rukovanja opasnim tvarima i robama.

Cilj

Seminar je namijenjen svim dionicima u sustavu prijevoza i rukovanja opasnim tvarima i robama, u svrhu povećanja svijesti u aspektima sigurnosti samoga tijeka prijevoza, fizičkog i materijalnog osiguranja tereta pri prijevozu. Posebni naglasak je na smanjenju rizika od neželjenih događaja i povećanju brige i pravovremenih postupaka pri neželjenim događajima s ekološkim onečišćenjima. Korporativna sigurnost pri prijevozu opasnih tvari i roba usko je vezana uz navedene sigurnosti s prihodima tvrtki.

Organizacijski odbor

Predsjednik: mr. sc. Ivica Mekovec

Članovi:

 • Mile Žunić dipl. ing.,
 • Stipo Tokić dipl. ing.,
 • doc. dr.sc. Rajko Horvat,
 • dr.sc. Hrvoje Baričević,
 • mr.sc. Krunoslav Ormuž
 • doc. dr. sc. Luka Novačko
Predavači

Znanstvenici i stručnjaci iz područja prijevoza opasnih tvari, državnih, javnih i znanstvenih tijela i ustanova, područja zaštite okoliša, sigurnosti na radu i obrazovanja kao i predstavnici tvrtki koje prevoze i rukuju opasnim tvarima i robama.

TEME STRUČNOG SEMINARA

Sigurnost prijevoza i rukovanja opasnim tvarima i robama, obrazovanje i osposobljavanje svih dionika u sustavu

 • zakonodavni okvir Republike Hrvatske, provedba i usklađenost kako sa zakonodavnim okvirom Europske Unije tako i Međunarodnim Sporazumima i konvencijama prijevoza i rukovanja opasnim tvarima i robama (ADR, RID, ADN);
 • društveno institucionaliziranje prijevoza opasnih tvari i roba;
 • osnove prijevoza i rukovanja opasanim tvarima i robama (izuzeća i olakšice);
 • osposobljavanja, obrazovanje i sigurnost dionika pri prijevozu i rukovanju opasnim tvarima i robama;
 • fizička, materijalna i korporativna sigurnost pri prijevozu i rukovanju opasnim tvarima i robama;
 • zaštita okoliša i saniranje nesreća u sustavu prijevoza opasnih tvari i roba;
 • nesreće i saniranje nesreća pri prijevozu opasnih tvari i roba;
 • vozila kao čimbenik pri prijevozu opasnih tvari i roba;
 • itinerari prijevoza opasnih tvari i roba na tlu Republike Hrvatske

Kotizacija

Naknada za sudjelovanje seminaru uključuje akreditaciju, radni materijal s priborom, stanka za ručak, ručak.

JEDAN SUDIONIK

880,00 kn + PDV 25%

 DVOJE I VIŠE SUDIONIKA IZ ISTE TVRTKE

(po sudioniku)

760,00 kn + PDV 25%

Potvrdu o uplaćenoj naknadi za sudjelovanje potrebno je poslati zajedno s prijavnicom.

Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist računa organizatora

ZIRS-PROMET D.O.O.,

GRADA VUKOVARA 68, ZAGREB

OIB: 38383572491

Erste&Steiermarmärkische bank d.d., Rijeka,

IBAN: HR2324020061100842623POZIV NA BROJ: 00 XXXXXXXXXXXX

U poziv na broj upisuje se

broj ponude ili OIB tvrtke/sudionika

 

U opis plaćanja upisuje se

"Troškovi seminara Opasne tvari"

Parkiranje vozila sudionika besplatno je na parkirnim mjestima u okolici Hotela Antunović, s preporukom južno od Hotela Antunović

Prijava sudionika

Ovdje putem elektronske prijave

Ili ispunjenom prijavnicom preuzetom u PDF obliku na OVDJE te slanjem iste putem e-maila promet@zirs.hr ili na fax. 01/611 98 12

Prijava na seminar OPASNE TVARI I ROBE 2019