VAŽNO

Danom 01.01.2019. godine postaju važeće izmjene i dopune Međunarodnog Sporazuma o prijevozu opasnih tvari u cestovnom (ADR), željezničkom (RID) i prijevozu unutarnjim plovnim putovima (ADN) s prijelaznim razdobljem koje isječe 01.07.2019. godine.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply